Leerlingenzorg

Leerlingen-ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Wij werken handelingsgericht (HGW). Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de kinderen. In de groepen wordt gewerkt met een instructie op 3 niveaus. Een basis aanpak, een intensieve aanpak en een verrijkte aanpak.
We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel- Berkel. Dit is een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs, samen zorgen we voor passend onderwijs voor elk kind. Ook werken wij samen met bijvoorbeeld de GGD. Mocht er expertise nodig zijn die wij niet in school hebben dan halen wij de expertise en experts daar vandaan. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden niet zomaar doorverwezen naar ander onderwijs. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de leerlingen. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die uw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Wij doen ons best altijd maatwerk te leveren en brengen graag samen met u de ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart.

Daltonschool De Morgenzon Kijkje In De School 3 (1)

Specialisten

Onze leerkrachten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeften. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op dit gebied. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij als school op ons netwerk. De Morgenzon zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. Ze worden niet zomaar doorverwezen naar een andere school, wij zullen eerst alles doen wat in ons vermogen ligt om uw kind zijn plaats in onze school te laten vinden.

Daltonschool De Morgenzon Kijkje In De School 2 (1)

Verdiepen en verrijken 

De Morgenzon werkt doel– en handelingsgericht. Bij het handelingsgericht werken wordt er gekeken naar de zorg en hulp die kinderen nodig hebben op onderwijsgebied. Bij deze extra zorg zullen sommige kinderen een extra instructie nodig hebben, anderen juist een verrijkingsopdracht. De visie van de school is: je beleeft wat je leert en samen leren, samen leven, zelfstandig leren. Deze visie zie je terug bij het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen door samen de lessen te blijven volgen, in een versneld traject. Daarnaast biedt JEELO mogelijkheden om verdieping te bieden op verschillende vakgebieden

Daarnaast kunnen we aansluiten bij een andere school uit onze stichting, De Hoge Voorde in Vorden. Zij hebben een zogenaamde "kangoeroeklas". Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan interessante en uitdagende projecten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Pittige Plustorens. Bij deze methode wordt gewerkt aan de volgende doelen: projectmatig samenwerken, leren leren (meta-cognitie)reflecteren, plannen, leren om fouten te (mogen) maken. Dit wordt bereikt door creatieve open opdrachten waardoor de leerlingen moeten analyseren, evalueren en creëren.  

Naast deze torens wordt er op bepaalde momenten ook gebruik gemaakt van andere activiteiten die gericht zijn op sociaal-emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen in het bijzonder. Dat is bijvoorbeeld het leren discussiëren, leren samenwerken, leidinggeven en nemen. Deze lessen zijn elke woensdagochtend. 

De leerlingen die voor deze trajecten in aanmerking komen zijn door middel van screeningslijsten door de leerkrachten gesignaleerd.