Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom toelating van een leerling. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating

Beleid verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom toelating van een leerling. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid verwijdering

Gedragsprotocol

Op onze basisschool is geen plaats voor agressief gedrag, discriminatie of diefstal. We verwachten van iedereen bij onze school dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. We gaan tevens zorgvuldig en verantwoord om met de omgeving van de school. Lees er meer over in ons gedragsprotocol hieronder.

Download gedragsprotocol

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te zorgen dat een klacht goed afgehandeld wordt.