Kindcentrum en BSO

Kindcentrum de Zonnetuin en buitenschoolse opvang Goud

Bent u op zoek naar een peutergroep of een BSO?

Dan nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding; Wij laten u graag zien hoe onze groepen eruit zien en vertellen u graag meer over de mogelijkheden binnen onze locatie. Wat bieden wij?

Peuterspelen

Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen van 08.30 uur tot 12.30 uur (inclusief de broodmaaltijd), tijdens de schoolweken, 2 tot 4 ochtenden per week opvang afnemen. Ook peuters met een VVE-indicatie kunnen van onze peuteropvang gebruik maken. Op deze groep besteden wij extra aandacht aan de wereld om ons heen, werken wij met thema’s. Voor deze peuteropvang stelt de gemeente Zutphen voor peuters vanaf 2 jaar subsidie/een financiële bijdrage beschikbaar.

De buitenschoolse opvang

Dé plek om leuke dingen te doen na school. Én in vakanties.

Na een dag school is het tijd voor ontspanning. Onze buitenschoolse opvang is daar de perfecte plek voor. Uw kind kan altijd kiezen uit leuke activiteiten. Zullen we die gezonde smoothie maken? Trekken we eropuit in de natuur? We zijn namelijk veel buiten. Of gaan we verder met dat kunstproject? Alles kan en veel mag!

Uw kind kiest zelf of het mee wil doen aan een activiteit of niet. Liever chillen met vriendjes op de bank? Lekker tutten met vriendinnetjes? Huiswerk maken? Allemaal prima. Buitenschoolse opvang is vooral vrije tijd na school tenslotte!

Nieuw: Verticale groep

Zeer binnenkort opent Kindernet op locatie de Morgenzon een nieuwe verticale groep. Dit betekent dat er vanaf die tijd opvang mogelijk is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Er wordt nog hard gewerkt aan het realiseren van deze nieuwe groep. Als er genoeg aanmeldingen voor baby’s zijn en wij de groepen kunnen splitsen gaan wij dat zeker doen.

Dan hebben wij een aparte babyruimte en een aparte peuterruimte. Tot die tijd kunnen ouders met baby’s natuurlijk gewoon terecht op de verticale groep.

Wij zijn superblij met deze nieuwe ontwikkeling.

Naast onze peutergroep en de BSO is er dus meer ruimte voor kinderen en hun ouders om gedurende een hele dag, buiten de schooltijden om, opvang af te nemen.

Een op ontwikkeling gerichte aanpak staat centraal, waarbij er voor ieder kind een passend aanbod is.

De kinderdagopvang is gevestigd in de directe nabijheid van de peutergroep en de kleuterklas, waarmee intensief wordt samengewerkt. De overgang van opvang naar onderwijs verloopt hierdoor soepel. De stap naar de basisschool wordt daardoor steeds kleiner en de samenwerking van Kindernet met de Morgenzon zal uiteindelijk vloeiend in elkaar overlopen. Wij houden u op de hoogte wanneer de opening van deze nieuwe groep zal plaatsvinden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.

Inschrijven voor deze nieuwe groep kan via het hoofdkantoor van kindernet. Telefoon: 0575-533800, of via onze website: kdvkindernet.nl

Met deze nieuwe stap sluiten wij aan op de doorgaande ontwikkellijn van de Morgenzon en wordt het IKC, integraal kind centrum gerealiseerd.