Ouders

Ouders Ondersteuningvoordeouders

Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband en dus het ondersteuningsteam van diverse scholen. 

Interne begeleider

Heeft u vragen of kwesties over opvoeden? Dan kan dat dus via onze school opgelost worden. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Daarnaast werkt op onze school een interne begeleider, Dianne te Walvaart. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Jaarkalender

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen, studiedagen en de eerste schooldag te bekijken. Daarnaast maken we hier ook melding van vergaderingen, controles, ouderavonden, religieuze feestdagen, open dagen en andere bijzondere activiteiten.

Bekijk de kalender

Oudervereniging

De oudervereniging van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook de activiteiten uit.

Meer over de oudervereniging