Oudervereniging

De oudervereniging is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging is afhankelijk van bijdragen van andere ouders. Met deze bijdragen worden activiteiten gehouden die door de oudervereniging, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn heel divers.

De oudervereniging komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.

Contact

Heeft u ideeën voor de oudervereniging? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Uw vraag wordt zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Ouders Oudervereniging (2)
Daltonschool De Morgenzon Groep 6

Activiteiten

De oudervereniging houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen als kerst en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag. Wilt of kunt u meer bijdragen? Dan komt dat zeker ten goede aan de activiteiten voor de kinderen. Komt uw kind tussentijds op school of gaan jullie verhuizen? Dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De oudervereniging bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Taken

De oudervereniging houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad. Iedere ouder of verzorger is lid van de vereniging en kan zich verkiesbaar stellen om de activiteiten te organiseren.

 

  • De oudervereniging overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De oudervereniging ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als, onder andere, de kerstviering en sportdagen.
  • De oudervereniging houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.