Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via de web- of mobiele app van Socials Schools. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verlofaanvragen en het ontvangen van nieuwsbrieven. Het is ook mogelijk om via de app een-op-een gesprekken met de leerkracht van je kind te voeren. Updates vanuit de app komen ook als e-mail binnen.

Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en tienminutengesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten worden allemaal te verstuurd via Socials Schools. Ouders krijgen hier, als u dat instelt, ook een e-mail over.

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als u nog vragen heeft, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.