Klachtenregeling

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een klacht goed afgehandeld wordt.

De aard van de klacht kan erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie of pesten. Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op.

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de leerkracht of de IB'er. Als dat niet lukt kan de directeur erbij betrokken worden. Wanneer er dan toch geen oplossing gevonden kan worden kan er doorverwezen worden naar een intern of extern vertrouwenspersoon.

Bekijk hieronder onze klachtenregeling voor meer informatie over de procedure.

Klachtenregeling - SKBG